akreditif bilgi merkezi : www.akreditif.biz.tr

akreditif danışmanlık, akreditif danışmanlık hizmetleri,akreditif hizmetleri

16 Mart 2013 Cumartesi

fransa akreditif

Bu yazımızda Fransa bazında akreditif işlemleri açıklamaya çalışacağız. Bu sayfada Fransa'nın ekonomik ve siyasal bilgilerinin yanı o Fransa'ya ait ihracat ve ithalat verilerine genel olarak değinilmiş ve böylece incelenen ülkenin dış ticaretteki konumu açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonraki bölümde ise o Fransa'nın başlıca bankaları ve bu bankaların swift kodları tanıtılmıştır. Son bölümde ise ele alınan ülke ile dış ticaret yaparken nasıl bir ödeme stratejisinin takip edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. 


Anahtar Kelimeler : fransa akreditif, fransa ihracat akreditif, fransa akreditif işelmleri, fransa ithalat akreditif, fransa teminat mektubu, fransa ihracat ithalat, fransa ile ödeme yöntemleri

fransa akreditif başlıklı bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi |  www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.
 
 
Fransa akreditif ile ilgili detaylı bilgiye yandaki linkten ulaşabilirsiniz : http://www.akreditif.biz.tr/fransa_akreditif.html 

8 Şubat 2013 Cuma

OFAC ŞARTI İLE İHBAR EDİLEN AKREDİTİFLER

Anahtar Kelimeler : ofac, ofac şartı, akreditifler ofac klazu nedir, ofac ödeme alamama riski,akreditifteki OFAC şartı, office of foreign assets control.


Bazı akreditiflerde ihbar bankaları akreditifi ihbar ederken ödeme ile ilgili olarak aşağıdaki şerhi düşmektedirler.

"Akreditifteki OFAC şartı nedeniyle amir banka, belgelerde yer alan ve OFACa tabi olduğunu tespit edeceği gemi adı, taşımacı, container vb.bilgilere istinaden ödeme yapmayabilir ve belgeleri iade edebilir."
Bugünkü yazımızda OFAC şartı olarak adlandırabileceğimiz bu beyan üzerinde duracağız.

Ofac şartı ile ihbar edilen akreditif başlıklı bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi |  www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.

OFAC, ABD Hazinesine bağlı olarak çalışan ve tam adı Office of Foreign Assets Control olan kurumdur. OFAC websitesinde ABD'nin hedefleri doğrultusunda uluslararası narkotik faaliyetlerinde olan, terörist aktiviteler içerisinde olduğu tespit edilen ve kitle imha silahlarının yaygınlaştırılması için çaba sarf eden ülke, firma veya kişilere karşı etkin mücadele etmeye yetkili olduğunu açıklamaktadır. OFAC, ABD yargısınından alacağı kararlar ile söz konusu kişilere ait uluslararası banka trafnsferlerine kontrol uygulamaya ve/veya bu şahışların banka hesaplarını dondurmaya yetkin olduğunu belirtmektedir.

OFAC'ın halihazırda tedbir uyguladığı ülkeler : Aşağıda hali hazırda OFAC'ın tedbir uyguladığı ülkelerin listesi yer almaktadır.


OFAC'ın Tedbir Uyguladığı Kişiler : OFAC'ın tedbir uyguladığı kuruluş ve kişilerin listesi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

http://www.treasury.gov/ofac/downloads/prgrmlst.txt


Yukarıdaki bilgilerin sürekli güncellendiği göz önünde tutulmalıdır ve bu yüzden tarafımıza iletilen bir akreditifte eğer OFAC şartı varsa iş yaptığımız karşı tarafın bu güncel listelerde olmadığından emin olunmalıdır.

OFAC'ın web adresi ise şöyledir. www.treasury.gov/ofac 

6 Şubat 2013 Çarşamba

navluna ek masraflar

Anahtar Kelimeler : navluna ek masraflar, navluna ek masrafların konşimentoda gösterilmesinin akreditifte yasaklanması, UCP 600 26c,navluna ek masraflar nelerdir, neler navluna ek masraf olarak gösterilirse akreditif rezerve düşer, konşimento rezerv, navlun konşimento akreditif, freight prepaid akreditif, akreditifte freight prepaid,

Bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi |  www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.

Daha önce pek çok kez tekrarladığımız gibi akreditif kuralları iki taraf arasında kurulan bir sözleşme neticesinde ve her iki tarafın da rızası ile uygulamaya konan bir yapıya sahiptir. Bundan dolayıdır ki akreditif kurallarında taraflar üzerinde mutabakata vardıkları maddeleri çıkarıp değiştirmeye yetkindirler. İşte bu yüzdendir ki herbir akreditif metni özgündür ve ihracatçılar işleme başlamadan önce kendilerine gelen akreditif metinlerini çok iyi okuyup anlamak zorundadırlar zira amir bankaların UCP 600 akreditif kurallarının bir veya bir kaçını açtıkları akreditiflerde devre dışı bıraktıkları oldukça sık karşılaşılan bir durum olagelmektedir.

Yukarıda yaptığımız açıklamanın pratikte karşımıza çıkan bir sonucu navluna ek masrafların konşimentoda gösterimi konusunda yaşanmaktadır.CFR, CIF satışlarda  özellikle Orta Doğu ve Afrika kıtasından açılan akreditiflerde navluna ek masrafların konşimentoda gösterilmesi istenilmemektedir.

Oysaki güncel akreditif kuralları olan UCP 600'e göre navluna ek masrafların konşimentoda gösterilmesi konusunda bir sakınca bulunmamaktadır. Aşağıda görüleceği gibi,

UCP madde 26 c:
"Bir taşıma belgesi kaşeyle veya başka şekilde navluna ek masraflara değinen bir kayıt taşıyabilir." diyerek  navluna ek masrafların konşimentoda gösterilmesini serbest bırakmıştır.

Navluna ek masrafların konşimentoda gösterilmesini istemeyen amir bankalar ise bu isteklerini hem 47A additional conditions kısmında belirtmekte hem de UCP 600 madde 26c yi İPTAL etmektedirler.

Daha sonraki yazılarımızda navluna ek masrafların ne şekilde gösterilebileceği üzerinde duracağız.

4 Şubat 2013 Pazartesi

teyitli akreditif nedir


Anahtar Kelimeler : teyitli akreditif nedir, confirmed akreditif nedir, 49. madde, akreditif 49. madde, akreditif 49 madde, teyitli akreditif, akreditifte teyit, confirmation, confirmed lc, confirmed akreditif, geri dönülemez teyitli, irrevocable teyitli akreditif, teyitli akreditifte teyit komisyonu, teyit komisyonunun satıcıya ait olması, 49 confirm.
Bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi |  www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.

Bu yazımızda akreditifte teyit kavramı üzerinde duracağız ve aşağıdaki sorunların cevabını arayacağız,

 • akreditifte teyit nedir ve önemi nedir
 • hangi akreditiflere teyit eklenmesi uygulama açısından faydalı olmaktadır.
 • teyit bankası bir akreditife teyidini eklerken nelere dikkat etmektedir.
 • teyit komisyonu nasıl tespit edilmektedir.
Akreditifte Teyit Nedir ve Önemi Nedir? Akreditifli ödemelerde birincil ödeme sorumluluğu akreditifi açan amir banka üzerindedir. Amir bankanın riskli bir ülkede bulunduğu durumlarda ihracatçılar kendilerini güvende hissetmemektedirler ve amir bankanın ödeme yapmama riskine karşılık kendilerini güvence altına almak istemektedirler. Örneğin Nijerya’dan açılan bir akreditife Türkiye’deki satıcının akreditife teyit ekletmek istemesi amir bankadan kaynaklanan politik ve ekonomik risklere karşın kendisini güvene almak olacaktır.

Hangi ülkelerden açılan akreditiflere teyit eklenilmektedir : Daha ziyade az gelişmiş ve politik olarak stabil olmayan ülkelerden açılan akreditiflere teyit eklenmektedir. Örneğin Irak, Nijerya, Etiyopya, Kenya, Cezayir, Rusya gibi ülkelerden açılan akreditiflere ihracatçılar tarafından teyit istenilmektedir.

Teyit Komisyon Masrafları Kime Aittir : Uygulama teyit komisyon masraflarının satıcılara ait olduğu görülmektedir.

Bankalar Hangi Kriterlere Bakarak Teyit Ekleyip Eklememe Kararını Almaktadırlar : Bankalar akreditiflere teyit eklemeden önce ülke riski, amir banka riski, müşteri riski gibi kriterlere bakarak teyit verip vermeme kararını almaktadırlar. teyit vermeden önce akreditif metni bankalarca da incelenmekte ve gerekli düzeltmelerin amir bankaca yapılmasına müteakip teyit ekleme işlemi sonuçlandırılmaktadır.

Teyit komisyonu nasıl tespit edilmektedir : Teyit komisyonları bankalarca serbest piyasa koşullarına göre tespit edilmektedir.

1 Şubat 2013 Cuma

akreditif eğitimi

Anahtar Kelimeler : Akreditif eğitimi, Türkiye'nin heryerine akreditif eğitimi, akreditif uzmanlık eğitimi, dış ticaret eğitimi, cdcs akreditif uzmanından akreditif eğitimi, özel kurs akreditif, akreditif özel ders, birebir akreditif eğitimi, online akreditif eğitimi.

 
Bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi |  www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.

Dış ticaret diğer bir tanımı ile ithalat ve ihracat işlemleri birbiri ile bağıntılı pek çok bilginin bir araya gelmesi ile gerçekleştirilen komplike bir süreci ifade etmektedir. Bu süreçler,

 1. Finansman Süreci
 2. Kalite ve Uygunluk süreci
 3. Pazarlama Süreci
 4. Üretim  Süreci
 5. Lojistik Süreci olarak kabaca beş ana bölümde incelenebilir. 

Akreditifli ödemeler dış ticareti oluşturan tüm bu elementler hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi olunması gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Akreditif dış ticaretin en zor ve detaylı kısmını oluşturmaktadır diye iddalı bir giriş cümlesi yazarsak sanırım mübalağa etmemiş oluruz.

Akreditifler doğru kullanıldığında dış ticarette önemli bir finansman ve pazarlama aracı olabilmektedirler.

Ayrıca akreditif işlemlerini başarı ile sonuçlandırabilmek için de üretim, kalite ve lojistik süreçleri ve bu süreçler sonucunda alınan belgeler hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

Şöyle ki akreditif belgeler üzerinden ilerlemektedir. Üretim, kalite ve lojistik işlemleri ile elde eilen ve akreditif kurallarınca ibrazı şart koşulan belgeler hakkında tam ve detaylı bir bilgi sahibi olunması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
En genel anlamı ile dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemi olan akreditifi diğer ödeme yöntemlerinden ayıran iki temel özellik bulunmaktadır. Bunlar,

 1. Akreditif ödemeler 100 yıla yaklaşan ve sürekli revize edilen kurallara tabi olarak işlemektedirler.
 2. Akreditifli ödemelerde lehtarların paralarını hak edebilmeleri için bankalara uygun vesaik ibraz etmeleri gerekmektedir. İbraz edilen vesaik bankalarca söz konusu kurallara göre detaylı olarak incelenmektedir.
Dolayısı ile akreditifli ödeme ile çalışılırken hem akreditif kuralları çok iyi bilinmelidir hem de kuralların günlük uygulamaları hakkında pratik bilgilere sahip olunmalıdır. Zira akreditif tahtında ödeme almaya hak kazanabilmek ancak işlemlere aracılık eden bankarın incelemesinden olumlu olarak geçen evraklar ile mümkün olabilmektedir. 

Sonuç olarak akreditifli ödeme ile çalışan firmaların akreditif ile çalışmaktan çekinen firmalara karşı önemli bir üstünlüğü olmaktadır.

Online Akreditif Özel Ders :

Akreditif konusunda edindiği bilgi birikimini paylaşmak ve Türkiye'de akreditif kullanma düzeyini arttırmak amacıyla Akreditif Bilgi Merkezi olarak kendisini dış ticaret alanında yetiştirmek isteyen arkadaşlara yardımcı olmak için online özel ders hizmeti başlatıyoruz.

Siz de kendinizi akreditif konusunda geliştirmek istiyorsanız websitemiz üzerindeki iletişim formunu doldurmak sureti ile bizimle irtibata geçebilirsiniz.

akreditif eğitimi için iletişim

12 Ocak 2013 Cumartesi

teyitli akreditif sunumu

Anahtar Kelimeler : teyitli akreditif, teyitli akreditif sunumu, teyitli akreditif resim galerisi, teyitli akreditif eğitimi, teyitli akreditif eğitmen, uzman akreditif eğitimi, akreditif bilgi merkezi, teyitsiz akreditif ile teyitli akreditif arasındaki farklar, akreditif riskini azaltmak için teyit, teyit masrafları, teyit neden lazım olur, akreditifte teyidin faydaları nedir,

Akreditifli ödemeler ile ilgili olarak akreditif uzmanı tarafından hazırlanan özgün içeriği ile önemli bir veri merkezi konumunda olan Akreditif Bilgi Merkezi'nin hazırlamış olduğu teyitli akreditif ile ilgili sunum aşağıda bilginize sunulmuştur.  

Lütfen izinsiz kullanmayınız.

Bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi |  www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.
3 Kasım 2012 Cumartesi

cezayir akreditif

Anahtar Kelimelercezayir akreditif, cezayir ihracat akreditif, cezayir akreditifi, akretif cezayir, cezayir ayçiçek yağı ihracat, cezayir salça ihracat, cezayir gıda ihracat, cezayir tekstil ihracat, cezayir makina ihracat, cezayir ihracatında risk, cezayir ihracatlarında riskli noktalar, cezayir vesaik mukabili ödeme, cezayir mal mukabili ödeme, cezayir güvenli ödeme, cezayir garantili ihracat ödemesi almak, cezayir örnek akreditif, cezayir akreditif çalışmak, cezayir akreditif risk, cezayir nasıl ihracat yapılır.

Cezayir genelinde Türk menşeli ürünlere yönelik olarak olumlu bir imaj bulunmaktadır. Bu olumlu imaja tarihsel ve kültürel bağlar, coğrafi yakınlığın sağladığı lojistik avantajlar, Türk işadamlarının Cezayir’deki etkinliği gibi faktörlerin eklenmesi ile beraber Türkiye’nin Cezayir’deki ihracat etkisinin güçlendiği görülmektedir.

Özellikle son yıllarda petrol fiyatlarının artması ile beraber hızla artan petrol gelirlerini altyapı yatırımlarına ve ithalata yönlendirmeye devam eden Cezayir, hem kısa hem de uzun vadede Türkiye için gözde bir pazar niteliğindedir. Cezayir'in ileriye yönelik yatırım ve yeniden yapılanma hedefleri, tüm sektörlerimiz için önemli ticaret fırsatları sunmaktadır. cezayir akreditif

Bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi |  www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.
 
Cezayir'e ait Demografik Bilgiler:

Resmi adı: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
Yönetim Şekli: Cumhuriyet
Yüzölçümü: 2,381,740 km2
Nüfusu: 34.994.937 (Temmuz 2011 tahmini)
Okuma yazma oranı: % 69,9
Konuşulan Diller: Arapça (resmi), Fransızca, Berberi dilleri
Başlıca Şehirler: Cezayir (başkent), Oran, Constantine.
Para Birimi: Cezayir dinarı (DZD)
Zaman Dilimi: Türkiye saati - 2


Cezayir Ekonomisi :

Cezayir ekonomisi petrol ve doğal gaz sektörüne bağımlı olan bir ülkedir. İhracat gelirlerinin %97‟si ve bütçe gelirlerinin %70‟e yakını petrol ve doğal gaz sektöründen sağlanmaktadır. Serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci yaşayan Cezayir‟de altyapı yatırımlarında yetersizlik, özelleştirme çalışmalarının yavaş ilerlemesi, işsizlik oranın yaklaşık olarak %9,9 seviyesinde bulunması ülkenin başlıca sıkıntıları arasında yer almaktadır. Ekonominin çeşitlendirilmesi yoluyla hidrokarbonlar sektörüne bağımlılığın ve ülkedeki işsizliğin azaltılması planlanmakta ancak bu süreç ağır işlemektedir.


Cezayir Dünya Bankası ekonomik koşullarının iş yapmaya elverişliliği kriterlerine göre 178 ülke arasında 125. sırada yer almaktadır.
 
Cezayir pazarında fırsatları değerlendirmek için nasıl bir yol izlenmelidir.  
 1. Cezayir ihracatlarınızda güvenli ödeme yöntemleri ile çalışınız. Örneğin akreditifli ödeme ile çalışmak vesaik mukabili ödemeye göre her zaman çok daha avantajlı olacaktır.
 2. Risk unsurunun çok iyi değerendirilmesi ilk adımda yapılması gereken konudur. Akreditifte risk konusunun açıklandığı bu sayfadan bir akreditif işlemindeki başlıca riskleri tanıyabilirsiniz.
 3. Daha sonra riskinizi nasıl düşüreceğiniz üzerinde durmanız gerekmektedir. Akreditif işlemlerinde risk düşürme yollarının açklandığı bu sayfaya bakmanız sizin için faydalı olabilir.
 4. Son olarak akreditif tebrübe ve bilgi gerektiren bir konu olduğ için bu konuda zaman bir kişiye danışmanızda fayda olabilir.
Cezayir İhracat Akreditif Danışmanlığı :
İhracat işlemlerinde eğer akreditifli ödeme kullanılacak ise ve eğer firmalar yapacakları bu akreditif işlemi ile ilgili olarak danışmanlık almak istemekte iseler bu durumda verilecek hizmet ihracat akreditif danışmanlığı olarak adlandırılmaktadır.
 
İhracat işlemleri bir satış sözleşmesinin hazırlanması ile başlamakta, daha sonra hazırlanan satış sözleşmesinin imzalanması, malların sevk edilmesi, evrakların toplanması ve evrak ibrazının yapılması ve mal bedelinin tahsil edilmesi operasyonel sırasını izlemektedir.
 
Bir akreditifli ihracat işleminde danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda aşağıdaki sıra doğrultusunda müşterilerimize yardımcı olmaktayız.
 1. İşlem bazında risk analizi yapılması
 2. Akreditif metni hazırlanması veya detaylı akreditif metni incelemesi
 3. İşlem boyunca destek sağlanması
 4. İbraz öncesi belge kontrolü
Tüm bu işlemlerin uluslararası geçerliliğe sahip akreditif uzmanlık belgesi sahibi tecrübeli bir akreditif uzmanı (CDCS) tarafından yapılması taraflara yarar sağlayacaktır.

30 Ekim 2012 Salı

brezilya akreditif

Anahtar Kelimeler : brezilya akreditif, ithalat akreditif brezilya, ihracat brezilya akreditif, ithalat akreditifi, brezilya akreditif ile çalışmak, akreditif incelenmesi, akreditif riskli noktaların tespiti, brezilya hangi akreditifler risklidir, brezilyadan mal alırken güvenli ödeme yöntemi, brezilyaya mal satarken güvenli ödeme yöntemi seçimi, akreditifte riskler nelerdir, brezilya örnek akreditif, brezilya akreditif çözüm metni, brezilyadan örnek akreditif, brazilya, brasil,

Brezilya hızla gelişen pazar yapısı, nüfusu, ekonomik göstergeleri ile Dünya ticaretinde söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir. Brezilya'nın ticari değerinin Türkiye'deki dış ticaret firmaları için günden güne arttığı görülmektedir. Özellikle Avrupa Birliği'nde yaşanan ekonomik kriz nedeni ile Avrupa çapında gittikçe kendini belli eden ticari daralma Türkiye ihracatçılarını alternatif pazarlar aramaya itmektedir. Brezilya ise bu alternatif pazarlar içerisinde çok önemli bir yere sahip yüksek potensiyelli bir ülke konumundadır.

brezilya akreditif
Bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi |  www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.


Brezilya'nın İhracat Açısından Önemi :

 • Brezilya gelişmekte olan ülkeler arasında zengin doğal kaynakları ile önemli bir potansiyele sahip ülke konumundadır.
 • Brezilya’nın dış ticareti yıllar itibariyle çok hızlı bir artış göstermektedir. 2005 yılında 192 milyar $ olan toplam ticaret hacmi 2008 yılında 371 milyar $’a yükselmiştir.
 • Brezilya ithal ettiğinden daha fazla ihracat yapbilen nadir gelişmekte olan ülkelerden birisi konumundadır.
Tüm bu ekonomik veriler incelendiğinde finansal kriz dolayısı ile alternatif pazarlar arayan firmalar için Brezilya'nın ne denli önemli bir konumda olduğu görülmektedir.


Brezilya pazarında fırsatları değerlendirmek için nasıl bir yol izlenmelidir.  
 1. Brezilya ihracatlarınızda güvenli ödeme yöntemleri ile çalışınız. Örneğin akreditifli ödeme ile çalışmak vesaik mukabili ödemeye göre her zaman çok daha avantajlı olacaktır.
 2. Risk unsurunun çok iyi değerendirilmesi ilk adımda yapılması gereken konudur. Akreditifte risk konusunun açıklandığı bu sayfadan bir akreditif işlemindeki başlıca riskleri tanıyabilirsiniz.
 3. Daha sonra riskinizi nasıl düşüreceğiniz üzerinde durmanız gerekmektedir. Akreditif işlemlerinde risk düşürme yollarının açklandığı bu sayfaya bakmanız sizin için faydalı olabilir.
 4. Son olarak akreditif tebrübe ve bilgi gerektiren bir konu olduğ için bu konuda zaman bir kişiye danışmanızda fayda olabilir.
Brezilya İhracat Akreditif Danışmanlığı :

İhracat işlemlerinde eğer akreditifli ödeme kullanılacak ise ve eğer firmalar yapacakları bu akreditif işlemi ile ilgili olarak danışmanlık almak istemekte iseler bu durumda verilecek hizmet ihracat akreditif danışmanlığı olarak adlandırılmaktadır.
 
İhracat işlemleri bir satış sözleşmesinin hazırlanması ile başlamakta, daha sonra hazırlanan satış sözleşmesinin imzalanması, malların sevk edilmesi, evrakların toplanması ve evrak ibrazının yapılması ve mal bedelinin tahsil edilmesi operasyonel sırasını izlemektedir.
 
Bir akreditifli ihracat işleminde danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda aşağıdaki sıra doğrultusunda müşterilerimize yardımcı olmaktayız.
 1. İşlem bazında risk analizi yapılması
 2. Akreditif metni hazırlanması veya detaylı akreditif metni incelemesi
 3. İşlem boyunca destek sağlanması
 4. İbraz öncesi belge kontrolü
Tüm bu işlemlerin uluslararası geçerliliğe sahip akreditif uzmanlık belgesi sahibi tecrübeli bir akreditif uzmanı (CDCS) tarafından yapılması taraflara yarar sağlayacaktır.

16 Ekim 2012 Salı

ırak akreditif

Anahtar Kelimeler : ırak akreditif, ırak ihracat akreditif, ırak akreditifi, akreitf ırak, ırak ayçiçek yağı ihracat, ırak salça ihracat, ırak gıda ihracat, ırak tekstil ihracat, ırak makina ihracat, ırak ihracatında risk, ırak ihracatlarında riskli noktalar, ırak vesaik mukabili ödeme, ırak mal mukabili ödeme, ırak güvenli ödeme, ırak garantili ihracat ödemesi almak, ırak örnek akreditif, ırak akreditif çalışmak, ırak akreditif risk, ırak nasıl ihracat yapılır 

Irak genelinde Türk menşeli ürünlere yönelik olarak olumlu bir imaj bulunmaktadır. Bu olumlu imaja tarihsel ve kültürel bağlar, coğrafi yakınlığın sağladığı lojistik avantajlar, Türk işadamlarının Irak’taki etkinliği gibi faktörlerin eklenmesi ile beraber Türkiye’nin Irak’taki ihracat etkisinin güçlendiği görülmektedir.

Özellikle son yıllarda petrol fiyatlarının artması ile beraber hızla artan petrol gelirlerini altyapı yatırımlarına ve ithalata yönlendirmeye devam eden Irak, hem kısa hem de uzun vadede Türkiye için gözde bir pazar niteliğindedir. Irak’ın ileriye yönelik yatırım ve yeniden yapılanma hedefleri, tüm sektörlerimiz için önemli ticaret fırsatları sunmaktadır.ırak akreditif

Bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi |  www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.


Irak İhracatlarında Başlıca Riskler Nelerdir?

 1. Irak'ta bir türlü istikrara oturamayan politik hayat ihracatçılar için başlıca risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır.
 2. Bankacılık sisteminin zayıflığı ihracatçılar için diğer bir risk faktörüdür.
 3. Irak'ın yaşamış olduğu sistem değişikliği sonrasında daha yeni yeni ticari kültürünün gelişmeye başlaması önemli bir risk kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
 4. Irak yüklemelerinde taşımaların genelde tır ile yapılması da ödeme konusunda ayrı bir risk unsurudur.
Irak İhracatlarında Başlıca Fırsatlar Nelerdir?

 1. Rusya'nın Türkiye'ye olan coğrafi yakınlığı.
 2. Türkiye'nin üretmiş olduğu sebzze ve meyvelerin Rusya'da iklim koşulları nedeni ile üretilememesi
 3. Rusya'nın sürekli gelişen ekonomik yapısı ve artan refah düzeyi.
Irak pazarında riskleri fırsata dönüştürmek için nasıl bir yol izlenmelidir.  
 1. Irak ihracatlarınızda güvenli ödeme yöntemleri ile çalışınız. Örneğin akreditifli ödeme ile çalışmak vesaik mukabili ödemeye göre her zaman çok daha avantajlı olacaktır.
 2. Risk unsurunun çok iyi değerendirilmesi ilk adımda yapılması gereken konudur. Akreditifte risk konusunun açıklandığı bu sayfadan bir akreditif işlemindeki başlıca riskleri tanıyabilirsiniz.
 3. Daha sonra riskinizi nasıl düşüreceğiniz üzerinde durmanız gerekmektedir. Akreditif işlemlerinde risk düşürme yollarının açklandığı bu sayfaya bakmanız sizin için faydalı olabilir.
 4. Son olarak akreditif tebrübe ve bilgi gerektiren bir konu olduğ için bu konuda zaman bir kişiye danışmanızda fayda olabilir.
Irak İhracat Akreditif Danışmanlığı :

İhracat işlemlerinde eğer akreditifli ödeme kullanılacak ise ve eğer firmalar yapacakları bu akreditif işlemi ile ilgili olarak danışmanlık almak istemekte iseler bu durumda verilecek hizmet ihracat akreditif danışmanlığı olarak adlandırılmaktadır.
 
İhracat işlemleri bir satış sözleşmesinin hazırlanması ile başlamakta, daha sonra hazırlanan satış sözleşmesinin imzalanması, malların sevk edilmesi, evrakların toplanması ve evrak ibrazının yapılması ve mal bedelinin tahsil edilmesi operasyonel sırasını izlemektedir.
 
Bir akreditifli ihracat işleminde danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda aşağıdaki sıra doğrultusunda müşterilerimize yardımcı olmaktayız.
 1. İşlem bazında risk analizi yapılması
 2. Akreditif metni hazırlanması veya detaylı akreditif metni incelemesi
 3. İşlem boyunca destek sağlanması
 4. İbraz öncesi belge kontrolü
Tüm bu işlemlerin uluslararası geçerliliğe sahip akreditif uzmanlık belgesi sahibi tecrübeli bir akreditif uzmanı (CDCS) tarafından yapılması taraflara yarar sağlayacaktır.

8 Ekim 2012 Pazartesi

almanya akreditif

Anahtar Kelimeler : almanya akreditif, almanya ihracat akreditif, almanya ithalat akreditif, almanya akreditif danışmanlık, almanya akreditif uzmanı, almanya akreditif destek, ithalat almanya akreditif, agretif almanya,akretif almanya,germany lc consultancy,makina ithalatı akreditif, makina ihracat akreditif, tekstih ihracat akreditif,gıda ihracat akreditif,gıda akreditif uzmanı,gıda akreditif danışmanlığı...

almanya akreditif

Almanya akreditif işlemleri konusunda sağlam bir altyapıya ve derin bir geçmişe sahiptir. Ekonomisini sanayi üretimine dayandırıp gelişme gösteren Almanya için ihracat işlemleri her zaman itici bir güç olmuştur. Almanya uzun yıllardır her zaman en çok ihracat yapan ülkelerden birisi olagelmiştir. Ayrıca Almanya ülke olarak üretim için kullanacağı hammaddeleri dış ülkelerden temin etmek zorunda kalmıştır. Bu da hammadde ithalatının Almanya için bir zorunluk olmasından kaynaklanmaktadır.

Almanya'nın Dış Ticaret Finansmanındaki Avantajları :

 1. Güçlü Finansal Kurumlar : Almanya uzun yıllardır vermiş olduğu dış ticaret fazlalıkları vererek elde etmiş olduğu sermaye birikimi ile halen Dünya'nın önde gelen başlıca finansal kurumlarına sahiptir. Finans sektörünün sahip olduğu sermaye gücünü ihracat firmaları vadeli satışlar ile avantaja çevirmektedirler. Örneğin Alman bir firma üretmiş olduğu bir makinayı 3 yıllık taksit ile daha pahalı fiyata satma şansını yakalayabilmekte iken aynı kalitede bir malı üreten bir Türk firması ise daha kısa vadelerle ama çok daha az kar marjı ile makinasını satabilme şansı aramaktadır. Dolayısı ile Almanya için dış ticaret işlemlerindeki en önemli avantajların başında güçlü sermaye yapısına sahip finansal kurumlar gelmektedir.
 2. Bilgi Birikimi : Alman bankalarının ve dış ticaret firmalarının geçmişe dayanan köklü bilgi birikimleri mevcuttur. 
 3. Güvenli Ülke : Almanya halen kredibilitesi en yüksek ülkelerin başında gelmektedir. Bu da gerek finansman maliyetini ucuzlatarak gerekse de işlem risklerini düşürerek alman ihracatçı firmalara avantaj sağlamaktadır.
Almanya İhracatlarında Başlıca Riskler Nelerdir?

 1. Almanya'daki firmalar güçlü yapılarına güvenerek hiçbir zaman ihracatçı için güvenli olabilecek ödeme yöntemleri ile çalışmak istememektedirler. Alman firmaları genellikle 30 günlük veya 60 günlük vadeli açık hesap (mal mukabili ödeme) ile Türkiye'den mal ithal etmek istemektedirler.
 2. Almanya'da her ne kadar güçlü ve sağlam firmalar olsa da arada art niyetli firmaların da olabileceği unutulmamalıdır. Dış ticaret işlemlerinde mal mukabili ödeme ihracatçılar için en riskli ödeme yöntemi olup bir kez ürünler Türkiye sınırını geçtikten sonra eğer müşteri zamanında ödeme yapmaz ise hukuki yollardan da ödemenin alınması çok zor olmaktadır.
Almanya pazarında riskleri fırsata dönüştürmek için nasıl bir yol izlenmelidir.  
 1. Almanya ihracatlarınızda ilk önce müşterinin tanınması önemli bir adım olacaktır.
 2. Almanya ihracatlarında ikinci önemli adım ise müşteri ile satışın altyapısının oluşturulacağı bir uluslararası satış sözleşmesinin hazırlanması olmalıdır.
 3. Almanya ihracatlarında son adımda ise olabildiğince güvenli bir ödeme ile çalışılmalıdır. Örneğin akreditifli ödeme ile çalışmak mal mukabili ödeme veya vesaik mukabili ödemeye göre her zaman çok daha avantajlı olacaktır.
Almanya İhracatlarında Akreditif ile Çalışırken Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?

 1. Risk unsurunun çok iyi değerendirilmesi ilk adımda yapılması gereken konudur. Akreditifte risk konusunun açıklandığı bu sayfadan bir akreditif işlemindeki başlıca riskleri tanıyabilirsiniz.
 2. Daha sonra riskinizi nasıl düşüreceğiniz üzerinde durmanız gerekmektedir. Akreditif işlemlerinde risk düşürme yollarının açklandığı bu sayfaya bakmanız sizin için faydalı olabilir.
 3. Son olarak akreditif tebrübe ve bilgi gerektiren bir konu olduğ için bu konuda zaman bir kişiye danışmanızda fayda olabilir.
Almanya İhracat Akreditif Danışmanlığı :

İhracat işlemlerinde eğer akreditifli ödeme kullanılacak ise ve eğer firmalar yapacakları bu akreditif işlemi ile ilgili olarak danışmanlık almak istemekte iseler bu durumda verilecek hizmet ihracat akreditif danışmanlığı olarak adlandırılmaktadır.
 
İhracat işlemleri bir satış sözleşmesinin hazırlanması ile başlamakta, daha sonra hazırlanan satış sözleşmesinin imzalanması, malların sevk edilmesi, evrakların toplanması ve evrak ibrazının yapılması ve mal bedelinin tahsil edilmesi operasyonel sırasını izlemektedir.
 
Bir akreditifli ihracat işleminde danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda aşağıdaki sıra doğrultusunda müşterilerimize yardımcı olmaktayız.
 1. İşlem bazında risk analizi yapılması
 2. Akreditif metni hazırlanması veya detaylı akreditif metni incelemesi
 3. İşlem boyunca destek sağlanması
 4. İbraz öncesi belge kontrolü
Tüm bu işlemlerin uluslararası geçerliliğe sahip akreditif uzmanlık belgesi sahibi tecrübeli bir akreditif uzmanı (CDCS) tarafından yapılması taraflara yarar sağlayacaktır.


5 Ekim 2012 Cuma

rusya akreditif

Anahtar Kelimeler : rusya akreditif, rusya ihracat akredtif, rusya ithalat akreditif,rusya taze sebze akreditif,rusya sebze ihracatı garanti ödeme,rusya ihracat ödeme,rusya dolandırcılık sorunu,rusya ödeme alamama,rusya vesaik mukabili ödeme,rusya tır ile yükleme,rusya swift mesajı,rusya banka lc,rusya örnek akreditif,rusya federasyonu,

Rusya inanılmaz büyüklükte doğal kaynaklara sahip bir ülkedir. özellikle petrol ve doğalgaz kalemlerinde Dünya'daki sayılı ihracatçılardan birisi konumundadır. Rusya gayri safi yurtiçi hasıla bakımından Dünya'nın 10. büyük ekonomisidir. Satın alma paritesi bakımından incelendiğinde ise 6. ülke konumundadır. 2000 yılında 6 milyon kişi olan orta sınıf 2006 yılına gelindiğinde ise 55 milyona çıkmıştır.

Bu ekonomik veriler Rusya'nın hızla büyüyen bir pazar konumunda olduğunu göstermektedir. Ayrıca Rusya Türkiye'ye yakın olması dolayısı ile de dış ticaret işlemlerinde nakliye açısından bir avantaja sahiptir.


Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.


Rusya bundan yaklaşık 20 yıl kadar önce sosyalist bir ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçmiştir. Bu geçiş planlı bir şekilde yapılamamış ve plansız geçiş sonrasında arkasında enkaz halinde sanayi, üretim ve insan topluluğu bırakmıştır. Yeni düzen içerisinde özellikle ilk yıllarda yaşanan bocalamanın ardında Federal Rusya sahip olduğu doğal kaynaklar sayesinde ekonomisini hızla düzeltme yoluna gitmiştir. Hali hazırda ihracatının büyük çoğunluğunu petrol ve doğalgazın oluşturduğu Rusya'da sanayi üretimi halen istenilen düzeyde değildir. tüm bu sebeplerden ötürü Rusya türk ihracatçıları açısından hem bir fırsat hem bir risk ülkesi konumundadır.

Rusya İhracatlarında Başlıca Riskler Nelerdir?

 1. Dil bariyeri Rusya için başlıca sorunlardandır.
 2. Rusya mevzuatının Türkiye'nin uyumlu olduğu AB mevzuatına göre farklılıklar göstermesi de ikincil bir risk kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
 3. Rusya'nın yaşamış olduğu sistem değişikliği sonrasında daha yeni yeni ticari kültürünün gelişmeye başlaması ve devlet otoritesinin yanında mafyavari yapılarında bulunması ise üçüncü önemli risk kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
Rusya İhracatlarında Başlıca Fırsatlar Nelerdir?

 1. Rusya'nın Türkiye'ye olan coğrafi yakınlığı.
 2. Türkiye'nin üretmiş olduğu sebzze ve meyvelerin Rusya'da iklim koşulları nedeni ile üretilememesi
 3. Rusya'nın sürekli gelişen ekonomik yapısı ve artan refah düzeyi.
Örnek Olay : Bir Türk ihracatçısını dolandıran Rus firmalarının yaptığı örnek olayı aynen aktarıyorum.

Elimize malesef çok geçen bir uygulamada Rusya'daki bir firmanın aşağıdaki şekilde Türkiye'de yerleşik firmayı dolandırmış olduğunu görmüş durumdayım.
 1. İngiltere'de yerleşik gözüken bir şirket üzerinden Türkiye'de yerleşik bir ihracatçı firma ile temas kuruluyor. Büyük ihtimal bu bir paravan firma.
 2. Daha sonra Rusya'dai bir banka araclığı ile Türkiye'deki firmaya akreditif açılıyor. Fakat Rusya'da akreditif açan banka diğer bir Avrupa Bankası gibi göstermiş kendisini ama aslında bu bir göz boyama.
 3. Daha sonra malların Kazakistan'a gönderilmesi isteniyor.
 4. Akreditif metninde yapısal hatalar mevcut olmasına rağmen ihbar bankası sadece kendisine gelen swift mesajını doğrulamakla yükümlü olduğu için içerik anaizi yapmaksızın akreditifi ihracatçı firmaya bildiriyor.
 5. Akreditif metninde ayrıca düzgün ibrazı engelleyici maddeler mevcut olduğundan amir banka belgelere rezerv vurup evrakları geri gönderiyor. 
 6. Ürünler tır ile gönderildiği için ürünler bir şekilde Kazakistan'a sokulup ithalat işlemi tamamlanıyor. Tabi olan yalnızca akreditife güvenerek gerekli kontrolleri yapmadan işleme başlayan Türkiye'deki ihacatçı firmaya oluyor.

Rusya pazarında riskleri fırsata dönüştürmek için nasıl bir yol izlenmelidir.  
 1. Rusya ihracatlarınızda güvenli ödeme yöntemleri ile çalışınız. Örneğin akreditifli ödeme ile çalışmak vesaik mukabili ödemeye göre her zaman çok daha avantajlı olacaktır.
 2. Risk unsurunun çok iyi değerendirilmesi ilk adımda yapılması gereken konudur. Akreditifte risk konusunun açıklandığı bu sayfadan bir akreditif işlemindeki başlıca riskleri tanıyabilirsiniz.
 3. Daha sonra riskinizi nasıl düşüreceğiniz üzerinde durmanız gerekmektedir. Akreditif işlemlerinde risk düşürme yollarının açklandığı bu sayfaya bakmanız sizin için faydalı olabilir.
 4. Son olarak akreditif tebrübe ve bilgi gerektiren bir konu olduğ için bu konuda zaman bir kişiye danışmanızda fayda olabilir.

4 Ekim 2012 Perşembe

çin akreditif

Anahtar Kelimelerçin akreditif işlemleri, çin ithalat akreditif, çin ihracat akreditif, çinden akreditif, çin halk cumhuriyeti akreditif,çin makina akreditifi,çin tekstil akreditifi,çin kimyasal akreditifi,çin inşaat malzemesi akreditifi,çin devredilebilir akreditif,çin teyitli akreditif,çin teyitsiz akreditif,çin teyit akreditif,çin ithalat, çin dış ticaret, çin eğitim merkezi, çin gümrük, dış pazarlar çin, çin hakkında bilgi, çin ekonomisi, çin dış pazarlar.

Çin akreditif konusunda ve diğer dış ticaret işlemlerinde son yıllarda en çok gelişim gösteren ülkelerin başında gelmektedir. Pek çok Çin'li akreditif uzmanı yetiştirilmiş ve ICC'nin yayınları Çin'ceye tercüme edilip akreditif konusunda Çin'li firmaların bilgi düzeyi yükseltilmiştir. Bu adımları bizzat Çin hükümetinin desteklediği görülmektedir. Ayrıca Çin'li uzmanlar değişen akreditif mevzuatını takip ederek sürekli güncel bilgilerle Çin'li ihracatçıları beslemektedirler. Dolayısı ile Çin mevcut durumda pek çok akreditif uzmanına sahip bulunmaktadır.
 
Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.
 

Çin dış ticaret işlemlerinde akreditif konusunda son yıllarda en çok gelişim gösteren ülkelerin başında gelmektedir. Çok sayıda Çin'li uzman akreditif konusunda yetiştirilmiş ve ICC'nin yayınları Çin'ceye tercüme edilip akreditif konusunda Çin'li firmaların bilgi düzeyi yükseltilmiştir. Ayrıca Çin'li uzmanlar güncel akreditif mevzuatını takip ederek sürekli güncel bilgilerle Çin'li ihracatçıları beslemektedirler. Dolayısı ile Çin mevcut durumda pek çok akreditif ile ilgili uzman düzeyinde profesyonele sahip bulunmaktadır.


Çin 1980'li yıllardan itibaren ekonomisini kademeli olarak uluslararası sermayeye açmaya başlamıştır. Geçen zaman içerisinde Çin global firmalara sağlamış olduğu rekabet avantajı ile önemli bir üretim ve ihracat üssü konumuna gelmiştir. Günümüz ekonomik yapısında Çin'de üretim yapan sayısız küresel dev firmanın yanında pek çok küçük ve orta boy ölçekte firma bulunmaktadır. Bu firmaların bazıları mal kalitesine büyük önem vermekte ve kaliteli ürünler ihraç etmektedirler. Bu kaliteli firmaların yanı sıra Çin'de yer alan pek çok firma malesef kalitesiz mal üretim ihraç etmekte ve Türkiye'deki ithalatçı firmaların mağdur olmasına sebep olmaktadır.

Çin'de bir çok ufak firma bulunduğundan özellikle Çin'den yapılacak ithalatlarda akreditif kullanılacak ise profesyonel akreditif danışmanlık alınmasında fayda vardır. Mal kalitesi yönünden çok sık şikayet konusu olan Çin ithalatlarında dikkatli olunması ve profesyonel destek alınması özellikle önem taşımaktadır.


Çin'den yapılacak ithalatlarda özellikle peşin ödemeden kaçınılması ve mümkün olduğunca ithalatçı firmaların kendilerini güvene alacak mal mukabili, vesaik mukabili veya akreditifli ödemeleri seçmeleri tavsiye edilmektedir.

Çin'den yapılacak akreditifli ithalat işleminde danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda aşağıdaki sıra doğrultusunda müşterilerimize yardımcı olmaktayız.
 1. İşlem bazında risk analizi yapılması
 2. Akreditif açma teklif formu yardımı ile akreditif metni hazırlanması
 3. Taslak metnin son kontrolü
 4. İşlem boyunca destek sağlanması
Tüm bu işlemlerin uluslararası geçerliliğe sahip akreditif uzmanlık belgesi sahibi tecrübeli bir akreditif uzmanı (CDCS) tarafından yapılması taraflara yarar sağlayacaktır.

1 Ekim 2012 Pazartesi

ÇİN'DEN AKREDİTİF İLE İTHALAT YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Anahtar Kelimeler : çin ithalat akreditif, çin akreditif ithalat, çin ithalat akreditifi, çinden akreditif ile mal almak, akreditif çin, ÇHC akreditif, ÇHC ithalat, akreditif danışmanlık çin, akreditif ile çinden mal getirmek, çin tekstil ithalat akreditif,çin makine ithalat akreditif,
 
Dünya'nın ikinci büyük ekonomisi konumuna yerleşen Çin ucuz işgücü maliyetleri ve devlet sübvansiyonları (değeri düşük tutulan Yuan gibi..) ile Dünya'nın başlıca üretim üssü konumundadır. Bu özelliği ile çok uygun maliyet ile ürünler üretip satma kapasitesine ulaşan Çin son 10 yıl içerisinde Türkiye'ye önemli miktarda ürün ihracatı yapar konuma gelmiştir.
 
 
Bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.
 
Çin getirmiş olduğu avantajların yanı sıra ithalatçı firmalar için pek çok riski de beraberinde taşımaktadır. Bu risklerin farkında olan ithalatçılar genellikle peşin ödeme yapmak istememektedirler ve ürünlerini akreditif vasıtası ile Çin'den alma yoluna gitmektedirler. fakat Çin'in dış ticaret alanında kat ettiği yol yalnızca üretim konusu ile sınırlı kalmamıştır. Özellikle son 5-6 yıl içerisinde dış ticaretin finansmanı konusunda da Çin'li firmalar ve çalışanlar önemli mesafe kat etmişlerdir.
 
İthalatçı firmalar açısından Çin'in taşımış olduğu başlıca riskler nelerdir?
 1. Çin kapalı bir ekonomiden serbest piyasa ekonomisine ancak son 20 yıl içerisinde geçmeye başlamıştır. Geçiş halen sürmekte olup internet yasaklarından basın özgürlüğüne kadar pek çok konuda halen kısıtlamaların olduğu bir gerçektir. Bu kısıtlamalar firmaların pazar araştırması yapmasından ülkede olup bitenlere tam olarak haberdar olmasına kadar pek çok konuda sıkıntı yaratmaktadır.
 2. Çin'de latin harflerinden farklı bir alfabede yazılan, Avrupa dillerine göre karmaşık ve pek çok değişik lehçeden oluşmuş bir dil kullanılmaktadır. Çin dil bariyeri en yüksek ülkelerden birisidir.
 3. Çin nüfus olarak dünya'nın en kalabalık ülkesidir. Çin'de fakir ve zenfgin arasındaki ekonomik uçurum artma eğilimi göstermektedir. Fazla nüfus ve artan gelir adaletsizliği etik değerlere bağlı olmayan pek çok dolandırıcı kişi için bulunmaz fırsatlar yaratmaktadır. 
 4. Çin üreticilerinin bir diğer sıkıntısı da istenilen kaliteye ulaşamama problemidir. Çin'den mal alan ithalatçılar çoğu zaman istedikleri kaliteden düşük kalitede ürün teslim aldıkları şikayetinde bulunmaktadırlar. 
İthalatçı firmalar Çin'den mal getirirken risklerden nasıl korunabilirler?
 
 1. Çin'de yerleşik ve mal tedariği konusunda uzman firmalardan destek alınması yoluna gidilmelidir. Hatta pek çok Türk girişimci yıllardır Çin'de bulunmaktadır ve Çin'den mal tedariği konusunda uzmanlaşmışlardır. Bu firmalardan profesyonel yardım alınması önemli bir risk düşürücü etmen olarak düşünülmeli ve değerlendirilmelidir.
 2. Peşin ödeme yapılmamalıdır. 
 3. Numune bedelleri mümkün mertebe ödenmemelidir. Gerekirse numune onayına istinaden yürürlüğe girecek bir satış sözleşmesi hazırlanıp imzalanmalıdır. Böylece karşı firmaya ciddi olunduğu mesajı iletilmelidir. 
 4. Malın kalitesini göstermeyen sadece ürünlerin yüklendiğini gösteren bir taşıma belgesi olan konşimento kopyasına istinaden ödeme kabul edilmemelidir.
 5. Görüldüğünde ödemeli vesaik mukabili ödeme kabul edilmemelidir. Zira bu şekildeki bir ödemede de ithalatçı firma mal kalitesi konusunda herhangi bir elle tutulur güvenceye sahip olamamaktadır.
Tüm bu yukarıdaki noktalar karşısında geriye 2 ödeme alternatifi kalmaktadır. Bunlardan ilki açık hesap iken ikincisi ise akreditifli ödemedir. Hiçbir mantıklı firmanın tanımadığı bir ithalatçıya ilk seferde açık hesap ödeme ile mal vermeyeceğini kabul edersek bu durumda Çin'den mal alırken kullanılacak ödeme yöntemi olarak akreditif tek ciddi alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
 
 Çin akreditiflerinde hangi noktalara dikkat edilmelidir?
 1. Karşınızda sürekli akreditif ile çalışmaya alışmış akreditif konusuna hakim bir firma olduğunu bilerek işleme başlamakta fayda vardır.
 2. Mümkünse vadeli akreditifler ile çalışmakta fayda vardır. Nakliye belgesinden sonra 45 gün içinde ödemeli bir vade çoğu zaman için yeterli olacaktır.
 3. Ürünün kalitesini gösteren belgeler mutlaka akreditif metnine eklenmelidir.
 4. Ürünün tam olarak yüklendiğini gösteren belgeler mutlaka akreditif metnine eklenmelidir.
Yukarıda açıklanan risk noktalarına dikkat ederek ve akreditif metninde gerekli önlemleri alarak Çin'den daha güvenli olarak ürün ithalatı yapmak mümkün olacaktır. Tüm ithalatçılarımıza hayırlı işler dileriz...


29 Eylül 2012 Cumartesi

AKREDİTİFTE REZERV KAVRAMI?

Akreditifte rezerv belki de ihracat çalışanlarının en çok korktuğu sözdür. Hemen hemen tüm ihracatçılar meslek hayatlarının bir bölümünde akreditif ile çalışırken rezervli bir ibrazla karşılaşmışlardır. Peki rezerv nedir? Neden önemlidir ve tam olarak ne anlama gelmektedir?

Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.


Rezerv nedir? Rezerv amir bankası, teyit bankası veya görevli bankanın yapılan ibrazı akreditif metni ve güncel akreditif kurallarına göre incelemeleri sonucunda bulmuş oldukları uygunsuzluklar olarak tanımlanabilmektedir.

Bankalar kendilerine yapılmış olan ibrazın rezervli olup olmadığına yalnızca kendilerine sunulan dökümanlara bakarak karar verirler. Örneğin geç yükleme rezervi denildiğinde nakliye belgesinde gösterilen yükleme gününün akreditif metninde şarta bağlanan yükleme tarihinden sonraki bir güne denk geldiği anlaşılmalıdır. Banka geç yükleme rezervine nakliye belgesini inceleyerek karar vermiştir.

Bankalar İbrazın Rezervli Olup Olmadığına Nasıl Karar Vermektedirler? Bankalar kendilerine ulaşan ibrazın rezervli olup olmadığına ibraz edilen evrakları inceleyerek karar vermektedirler.İncelenen evrakların akreditif şartlarını doğru olarak yansıtması gerekmektedir. Akreditif metni ile evraklar arasındaki herbir uygunsuzluk rezerv olarak adlandırılmaktadır.

Bankalar İbrazın Rezervli Olup Olmadığına Ne Kadar Sürede Karar Vermektedirler? UCP 600 akreditif kurallarına göre bankaların kendilerine iletilen evrakları inceleyip ibrazın rezervli olup olmadığına karar vermeleri için 5 iş günü süreleri vardır. Bu süre bir önceki akreditif lkuralları olan UCP 500'de 7 gün iken yeni kurallarda 5 işgünü olarak revize edilmiştir.

Bankaların Rezervli İbraz Karşısında Akreditif Lehtarına Karşı Sorumlulukları Nelerdir? Bankalar rezervli bir ibraz tespit ettiklerinde hemen akreditif lehtarına UCP 600'de açıklanan şekilde bir rezerv bildirim yazısı iletmekle yükümlüdürler.

Peki neden rezervli ibrazlar ihracatçılar için korkulu rüya haline gelmektedir? Rezervli ibraz durumunda,

 1. Bankalar UCP 600 akreditif kurallarında belirtilen şekilde bir rezerv bildirim yazısını ibrazı takip eden 5 işgünü içerisinde akreditif lehtarına iletmekle mükelleftirler.
 2. Rezerv bildirim yazısını ilettikten sonra bankaların ödeme ile ilgili bir yükümlülükleri kalmamaktadır.
 3. Bankalar kendilerine ibraz edilen evrakları akreditif lehtarı emrine hazır bulundurulup gelecek talimata göre hareket etmekle mükelleftirler.
Yukarıda açıklandığı gibi rezervli ibraz durumunda akreditif tahtında ödeme yükümlülüğü bankaların üzerinden kalkmaktadır. Ödeme ancak müşterinin rezervleri kabul edip amir bankanın da onayına mütakiben yapılabilmektedir. Bu da çoğu zaman firmaların mağdur olmaları için yeterli bir sebep durumuna gelmektedir.

26 Eylül 2012 Çarşamba

AKREDİTİF KIRDIRMAK NEDİR?

Vadeli akreditiflerin vadesinden önce nakde dönüştürülmesi işlemine genel kullanımda akreditifin kırdırılması denilmektedir. Oysa bu şekildeki işlemler akreditif terimleri içerisinde ingilizce "negotiation" türkçe ise "iştira" olarak adlandırılmaktadırlar.

Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.


Akreditifin Kırıdırılması : Bilindiği gibi akreditif şarta bağlı bir ödeme yöntemidir. Akreditif açılmış olması o akreditif altında akreditif lehtarına hemen ödeme yapılacağı anlamına gelmemektedir. Akreditif altında ödeme almaya hak kazanabilmek için ilk önce yükleme yapılmalı ve daha sonra akreditifte ibrazı şarta bağlanmış vesaiklerle beraber ödeme talep edilmelidir. Amir banka ibraz edilen belgeleri inceledikten sonra uygun evrak ibrazında belgeleri kabul edip akreditif vadesinde ödeme yapmak üzere akreditif lehtarına bir ödeme tarihi vermektedir.

İşte akreditifin kırdırılması denilen husus bu noktada devreye girmektedir. Amir bankalar tarafından kabul edilip ödeme vadesi bildirilen akreditifler ile ilgili olarak Türkiye'deki görevli bankalar piyasadaki geçerli ticari iskonto oranları üzerinden akreditifi vadesinden önce iskonto ederek ödeme yapabilmektedirler.

Vadeli Akreditifler Yükleme Öncesi İskonto Ettirilebilir mi? : Hayır. vadeli akreditifler yükleme öncesinde iskonto ettirilemezler. ilk önce yükleme yapılmalı ve belgelerin amir banka tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Teyitli Akreditifler İskonto Ettirilirken Teyit Bankasının Rolü Nasıl Olmaktadır? : Teyit bankası uygun evrak ibrazında amir banka gibi ödeme yükümlülüğü altındadır. Dolayısı ile eğer bir teyit bankası uygun evrak ibrazını tespit edip evrakları kabul etmiş ise bu durumda akreditif vadesinde ödeme yapmakla yükümlüdür. Elbette bir bankanın kendi ödeme yükümlülüğünü iskonto etmesi daha kolay olacağı için teyitli akreditifin daha kolay iskonto ettirilebileceği düşünülmelidir.  

İHRACAT AKREDİTİFLERİNDE RİSKLER NELERDİR?

İhracat akreditifinde riskler sahtekarlık riski, ülke riski, amir banka riski, politik riskler, hukuki riskler ve müşteri riski olmak üzere değişik konu başlıkları altında sınıflandırılabilir.
Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.


İhracat akreditifleri denildiğinde ihracatçı firmaların lehine açılmış olan ticari akreditifler akla gelmelidir. İhracatçı firmalar için elbette her işlemde olduğu gibi akreditifli satışlarda da bir ödeme riski bulunmaktadır.

Peki ihracat akreditiflerinde başlıca risk unsurları nelerdir?

Akreditif Sahtekarlık Riski : Sahtekarlık riski ihracat akreditiflerindeki başlıca risk unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Sahtekarlık riski denildiğinde ithalatçı firmaların ihracatçı firmalara karşı düzenlemiş oldukları sahtekarlık girişimlerinin yanı sıra amir bankaya karşı bu iki firmanın birleşerek gerçeklerştirdikleri muzavalı işlemler de akla gelmelidir.

Akreditif Ülke Riski : Ülke riski akreditifn açılmış olduğu ülkeden kaynaklanan risklerin toplamıdır. Bu risklerin başlıca nedenleri akreditifrn açıldığı ülkenin ekonomik ve politik yapısının sürekli değişmesidir. Örneğin Afrika ülkelerinin ülke riski Avrupa ülkelerinin riskinden daha fazladır. Afrika ülkeleri ile akreditif ile çalışırken çok dikkatli olunmalı ve olabildiğince dikkatli adımlar atılmalıdır. Örneğin bazı bankaların açılmış ihracat akreditiflerine ülke riskinden ötürü teyit vermedikleri görülmektedir.

Akreditif Amir Banka Riski : Amir banka riski denildiğinde amir bankanın finansal nedenlerle vermiş olduğu ödeme güvencesini yerine getirememesi anlaşılmalıdır. Ayrıca bazı durumlarda akreditif amiri ile ortak hareket eden bankaların akreditif sahtekarlığı yaptığına da şahit olunmaktadır.

Akreditif Politik Riskler : Politik riskler denildiğinde özellikle akreditifi açan ülkenin yerel politik süreçleri sonucunda veya uluslararası yaptırımlar vasıtası ile akreditif vadesine kadar gelişecek olaylar neticesinde akreditif lehtarının demesini alamaması anlaşılmalıdır. Örneğin geçtiğimiz yıl Libya'da oluşan karışıklıklar neticesinde Libya hükümetinin fonlarına blokaj konulması ile bir çok Türkiye'de yerleşik firmanın ödemelerini alamadıkları görülmüştür.

Akreditif Hukuki Riskler : Akreditifte hukuki risk denildiğinde ülkelerin yasal mevzuatlarının akreditif kurallarının genel mantığına ters düşmesi sonucunda ödemelerin alınmasının engellenmesi veya güçleştirilmesi akla gelmelidir. Özellikle 80'li yıllarda ve 90'lı yılların başında Türkiye'de verilmiş pek çok yargı kararının akreditif kurallarının temel mantığına aykırı olduğu görülmektedir. Halen pek çok ülke mevzuatının akreditif kuralları ile çeliştiği de bir gerçektir. Bu tip hukuki risk barındıran ülkeler ile daha dikkatli çalışmakta fayda vardır.

Tüm bu risklerden korunmanın belki de en iyi yolu ihracatçılarımızın müşterilerini tanımaları ve profesyonel kişilerden akreditif konusunda destek almalarıdır. 

Özgür Eker / CDCS Akreditif Uzmanı
26.Eylül.201222 Eylül 2012 Cumartesi

İTHALAT AKREDİTİFİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

İthalat akreditifleri ile mal alınırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Akreditif evraklar üzerinden yürümekte ve bankalar malları değil fakat ürünleri temsil eden belgeleri inceleyerek ödeme yapıp yapmamaya karar vermektedirler.


Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.

İthalat akreditifnde istenilen kalitede mal alımını temin etmek için birincil öncelik olmalıdır. Bunun ilk sebebi akreditif işlemlerinin belgeler üzerinden yürümesi ve bankaların yalnızca malları temsil eden belgeleri inceleyerek ödeme yapıp yapmamaya karar vermeleridir.

Peki bankalar yalnızca belgelere bakarak ödeme yapmaya karar veriyorlar ise bu durumda istenilen kalitede mal temini ithalat akreditifleri ile nasıl mümkün olmaktadır?

Dış ticaret işlemlerinde yapılan herbir işlem için bir belge alınmaktadır. Örneğin bir malı sigorta ettiriyor isek bu durumda sigorta poliçesi alırız. eğer bir yerden bir yere bir malı naklettirecek isek bu duurmda taşıma şartlarını düzenleyen bir taşıma belgesi alırız ki bu belge bize taşımanın ne şekilde yapılacağını göstersin. Faturalar da bir malın bedelini gösteren birer finansal dökümanlardır.

Bu örnekleri çoğaltmamız mümkündür. Dolayısı ile bankalar belgeleri inceler iken yapılan işlemi de kontrol etme şansını yakalamaktadırlar.

İthalat akreditiflerinde istenilen kalitede mal alabilmek için nelere dikkat etmeliyiz,

 1. Yapılacak işlem öncesinde risk analizi yapmalıyız. Ülke, banka, müşteri risk analizleri yapılması zorunlu risk analizlerinin başında gelmektedir.
 2. Türkiye'deki gümrük mevzuatı araştırılmalıdır ve malların ithalatı sırasında bir risk olup olmadığı tespit edilmelidir.
 3. Ürüne ait risk analizi yapılmalıdır.
 4. Akreditif mevzuatı ve akreditifte istenilecek belgeler çok iyi tanınmalıdır.
 5. süreçte yaşanacak olası problemler önceden saptanmaya çalışılmalıdır ve bunların ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler alınmaya çalışılmalıdır.

İthalat akreditifleri ile özellikle ilk defa bir müşteri ile çalışmak gerçekten zorlu bir süreç olduğu için yukarıda açıklanan noktalara dikkat edilmesi firmaların işlemlerini sorunsuz taamlayabilmeleri için faydalı olacaktır düşüncesindeyiz.

19 Eylül 2012 Çarşamba

AKREDİTİFTE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Akreditifli ödeme gerek ihracat işlemlerinde gerekse de ithalat işlemlerinde dış ticaret profesyonelleri tarafından kullanılması büyük faydalar taşıyan bir ödeme yöntemidir. Bu yazımızda akreditif kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde duracağız.

Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.


İhracat akreditiflerinde ödemenin alınması %100 garanti altında mıdır?

İhracat akreditifleri çoğu zaman yüksek oranda ödeme garantisi veren mekanizmaya sahiptirler. Fakat akreditiflerin bu bilinen ödeme güvencesi veren yapılarının kötü niyetli uygulamacılar tarafından kullanıldığı ve çok sofistike dolandırıcılık vakalarının görüldüğü de bir gerçektir. Ayrıca bazı durumlarda birbirini tanımayan alıcı ve satıcılar arasında akreditif kullanılması durumunda da ihracatçı firmaların ödemelerini almakta sıkıntı yaşadıkları görülmektedir.

İhracat akreditiflerinde ödeme sorumluluğu kime aittir?

İhracat akreditiflerinde ödeme sorumluluğu uygun ibraz karşısında amir bankanın sorumluluğundadır. eğer ibraz edilen belgelerde rezerv varsa bu durumda amir banka UCP 600 kurallarında belirtilen şekilde rezerv bildirimini akreditif lehtarına yapıp gelecek talimata göre hareket etmekle mükelleftir.

Akreditiflerde teyit ne işe yarar? 

Bir akreditifte ödeme garantisi veren kurum amir bankadır. Amir banka ise çoğu zaman ihracatçıdan farklı bir ülkede yer alır. Amir bankanın ihracatçıdan farklı bir ülkede yer alması ihracatçı açısından pek istenilmeyen bir durumdur zira ihracatçı diğer bir ülkedeki bankanın ne kadar sağlam olduğunu bilemez. Bu şekilde oluşacak ülke riskini ortadan kaldırmak amacıyla akreditiflere teyit mekanizması eklenilmiştir.

Teyit ile ihracatçı kendi ülkesindeki bir bankadan uygun evrak ibrazında ödeme alabilecek duruma gelmektedir.


İnternetten bulduğumuz bir müşteri ile ilk defa akreditif ile çalışırken akreditif ne şekilde bir fayda sağlar?

İnternetten bulunan bir müşteri ile ilk kez çalışılacak ise akreditifli ödeme diğer ödeme yöntemlerine göre daha güvenlidir. Fakat bir dış ticaret işleinde asıl olanın müşteriye olan güven unsuru olduğu unutulmadan işlemlere başlanılmalıdır.18 Eylül 2012 Salı

UCP 600 - güncel akreditif kuralları

Akreditif kuralları ICC (International Chamber of Commerce) Bankacılık komisyonu tarafından yazılmaktadır ve ticari hayatta yaşanan değişikliklere göre sürekli olarak gözden geçirilip güncellenmektedir.

Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır. 


Günümüzde kullanılmakta olan akreditif kurallarına verilen kısa isim UCP 600'dür. UCP 600 ise ingilizce Uniform Customs and Practice for Documentary Credits kelimelerinin kısaltılmış şeklidir. Bir önceki akreditif kuralları UCP 500 olarak adlandırıldığı için ise en son revize 600 olarak adlandırılmıştır.

Akreditif kuralları ülkeden ülkeye değişiklik göstermekte midir?

Ucp 600 akreditif kuralları tüm ülkeler için geçerli olabilmektedir. Fakat unutulmaması gereken asıl nokta UCP 600'ün iki taraf arasındaki sözleşme niteliğinde olduğudur. Dolayısı ile UCP 600 ancak tarafların akreditif metninde atıfta bulunmaları ile geçerlilik kazanabilmektedir.

Ülkelerin hukuk kuralları ile UCP 600 arasındaki ilişki nasıldır? 

Herbir ülkenin iç hukuku UCP 600 kurallarının üzerindedir. Dolayısı ile akreditif ile çalışılırken ülkelerin iç hukukunda UCP 600 maddelerini engelleyici yasal düzenlemeler olup olmadığının bilinmesinde fayda vardır.

2 Eylül 2012 Pazar

AKREDİTİFLİ ÖDEMENİN DİĞER ÖDEME YÖNTEMLERİNDEN FARKLARI

Bu yazımızda akreditifli ödemenin diğer ödeme yöntemlerinden başlıca farkları üzerinde duracağız ve akreditifli ödemenin vesaik mukabili ödeme, peşin ödeme, mal mukabili ödemeden başlıca farklılıklarını işleyeceğiz.

Bu yazının tüm hakları Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak Akreditif Bilgi Merkezi | www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır. 


Daha önce dış ticarette beş temel ödeme yöntemi olduğunu belirtmiştik. Dış ticarette kullanılan başlıca ödeme yöntemleri,
 • Peşin Ödeme
 • Mal Mukabili Ödeme
 • Vesaik Mukabili Ödeme
 • Poliçe ile Ödeme
 • Akreditif ile Ödeme’dir.
Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemlerinin neredeyse tümünde mal bedeli döviz bankalar aracığı ile ihracatçıya iletilmektedir.

Peşin ödemede ithalatçı mal bedeli dövizi ihracatçıya yükleme öncesinde bankası aracılığı ile göndermektedir. Mal mukabili ödemede ithalatçı mal bedeli dövizi ihracatçıya yükleme sonrasında bankası aracılığı ile göndermektedir. Gerek mal mukabili ödemede gerekse de peşin ödemede ihracat vesaiklerinin ödeme ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. Peşin ödemede ihracatçı mal bedelini tahsil etmekte ve daha sonra vesaikleri ithalatçıya göndermektedir. 

Mal mukabili ödemede ise ithalatçı önce vesaikleri ve malları elde etmekte daha sonra ödeme yapmaktadır. 

Vesaik mukabili ödemede ise ihracatçı vesaikleri ithalatçının bankasına göndermektedir. Malları çekmek isteyen ithalatçı ise vesaikleri almak için bankasına başvurmakta ve ödeme ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek sureti ile vesaikleri bankasından almaktadır. 

Vesaik mukabili ödemede ithalatçı bankasından evrakları alabilmek için,
 • Vesaik karşılığı ödeme yapmak 
 • žVesaik karşılığı ileri tarihli bir ödeme yapmayı kabul etmek 
 • žKendisi üzerine çekilen bir poliçeyi kabul etmek seçeneklerinden birisi ile ödeme yükümlülüğünü yerine getirebilmektedir.
Vesaik mukabili ödemede ithalatçının bankasından evrakları alabilmek için hangi ödeme yöntemini seçebileceği ihracatçı tarafından vesaikler bankaya verilirken hazırlanan banka talimatı ile saptanmaktadır. 

Vesaik mukabili ödemede ithalatçının ödeme yükümlülüğünü yerine getirip getirmemesi ile ilgili olarak bankaların sorumulukları bulunmamaktadır. Öyleki, ithalatçı vesaik mukabili ödemede malları kabul etmese ve evraları bankasından hiç almasa bile ihracatçı bankadan herhangi bir talepte bulunamamaktadır.
ž
Dış ticarette kullanılan diğer ödeme yöntemlerinin aksine akreditifli ödemelerde ise ödeme yapma yükümlülüğü ithalatçıdan ithalatçının bankasına geçmektedir. İthalatçı ise akreditif amiri olarak bankasına akreditif açılma talimatını vermektedir. žAmir banka bir kez ithalat akreditifini açtığında geri dönülmez bir şekilde uygun evrak ibrazında ödeme yapmakla yükümlü hale gelmektedir.

 • žAkreditifli ödemelerde amir bankanın ödeme yapması uygun evrak ibrazına bağlıdır. 
 • žAmir banka ihracatçının yapmış olduğu ibrazda herhangi bir rezerv bulur ise bu durumda ödeme yapmak için akreditif amirinin onayına ihtiyaç duymaktadır. 
 • žAkreditif işlemlerinde amir bankanın yanı sıra ihbar bankası, görevli banka, teyit bankası ve rambursman bankası gibi değişik fonksiyonları ifa eden çeşitli bankalar da yer almaktadır.

Popüler Yayınlar